Pro investory

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s.
Růstový investiční fond kvalifikovaných investorů

Spojujeme expertizu členů Regionální hospodářské komory Brno s investičními a řídícími zkušenostmi vedením fondu a skupinou Havel & Partners. Od roku 2021 budujeme diverzifikované portfolio českých a slovenských firem, kterým poskytujeme nejen investice a know-how, ale také globální obchodní příležitosti. Tím chceme rozvíjet domácí podnikatelské prostředí a našim dlouhodobým investorům přinést zhodnocení nejméně 12 % ročně.
Jsme fondem firemního nástupnictví, vyhledáváme a investujeme do firem, které jsou byznysové perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem. Ve Fondu ADAX jsme připraveni jim pomoci.
V našem portfoliu diverzifikujeme mezi různými sektory a geografickými trhy, aby investiční rizika byla minimalizovaná. Jsme připraveni na investice ve výši až 3 miliardy Kč, současný výkon fondu zajišťují převážně sýrárna TANY, CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem a Ekobal Rožnov, výrobce 100% ekologických papírových kelímků a víček. Neustále vyhledáváme nové příležitosti a jsme připraveni se postarat o vaše investice i firemní nástupnictví.

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s.  
Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů 
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) 

Podfond: ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 
Zaměření podfondu: Private equity – malé a střední podniky přednostně v ČR a SR 
Třída podfondu: Růstová (A,B,C) 
Investiční horizont: Dlouhodobý, 3 a více let 
Doba trvání fondu: 5 a více let 

Frekvence oceňování: Čtvrtletní
Frekvence odkupů: Měsíční, lhůta pro vypořádání 3–12 měsíců dle velikosti odkupu 
Minimální investice: 1.000.000 Kč 
Druh cenných papírů: Zaknihované investiční akcie na jméno 
Cílový výnos: 12 % p.a. 
Vstupní poplatek: 0–5 % 
Výstupní poplatek: 30 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu, 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu 
Obhospodařovatel fondu: CODYA investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu: CODYA investiční společnost, a.s. 
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Oficiální poradce fondu: ADAX Capital Corporation, s. r. o.

Dokumenty ke stažení

Aktuality

12 % p. a.

Očekávaný  výnos

5 a více let

Trvání

125 000 EUR nebo 1 000 000 Kč

Minimální investice

0–5 %

Vstupní poplatek

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s., podfond 1
Fond obhospodařuje CODYA investiční společnost a.s.

Kontakt

Fakturační údaje:

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. 
Sídlo: Na Florenci 23, Praha 1
IČO: 10735551

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
8529, dne 7. dubna 2021