Naše firmy

 

„Když jsme v červnu 2022 převzali Tany, tradičního českého výrobce tavených sýrů z Nýrska, firma procházela obdobím stagnace, přestože měla nevyužitý potenciál. V náročném období, které bylo zkomplikováno i globálními politickými a energetickými výzvami, jsme implementovali radikální manažerské a operativní změny. Razantními kroky, od přehodnocení dodavatelských smluv po vytvoření nového marketingového oddělení, jsme dokázali změnit zápornou bilanci firmy  a dosáhnout měsíc co měsíc pozitivního finančního výsledku. Díky tomu se nám podařilo zvýšit roční tržby, což nám umožní investovat do zvýšení výrobní kapacity o 25 %. Mimo to, plánujeme stavební úpravy v expedičním portu a vytvoření efektivní marketingové strategie. Tyto kroky nejen posílí naši pozici na trhu, ale také umožní další obchodní rozvoj, jelikož jsme již téměř dosáhli limitu naší výrobní kapacity."

Jan Holčík, jednatel
Více informací na www.tany.cz 

„Od roku 2005 se CM Trade Via etablovala jako dynamická společnost specializující se na potřeby alergiků a astmatiků. S našimi značkami ProAlergiky.cz a PreAlergikov.sk jsme se stali lokálními leadery a naše dvojitá distribuční strategie od maloobchodu k velkoobchodu nám umožňuje efektivně obsloužit širokou škálu zákazníků. Vstup investora ADAX Fondu firemního nástupnictví v červnu 2022 nám umožnil rozšíření týmu odborníků i zrychlení a automatizaci. Prošli jsme významnými změnami, včetně certifikací, rebrandingu a rozšíření na nové trhy. V roce 2023 jsme dosáhli značného růstu, s plánovaným nárůstem maloobchodních tržeb o 13 %. Naším dalším krokem je fúze se společností Boneco CR a rozšíření na slovenský a maďarský trh. Naše vizionářské plány směřují k tomu, aby CM Trade Via zůstala na čele trhu a nadále nabízela inovativní řešení pro alergiky a astmatiky.“

Zuzana Blažek, jednatelka
Více informací na www.cm-trade.cz 

„Společnost Ekobal je na trhu již více než 30 let a od samotného počátku se jako jediná ryze česká společnost zabývá výrobou papírových kelímků. Protože jde o tradiční rodinnou firmu, její hodnoty a vize vychází z prostředí, ve kterém žije. Tak jako se lidé na Valašsku po generace snaží žít v souladu s přírodou a přirozeně ji chránit, tak i Ekobal přejímá tyto hodnoty. Už od založení je naším cílem snížit závislost na plastových obalech a postupně je nahradit plně přírodní alternativou. Ekobal získává vstupem ADAX Fondu firemního nástupnictví silného českého partnera s globálním přesahem a podporu pro další růst a rozvoj v oblasti obchodu i technologie.“

Ondřej Vlach, jednatel
Více informací na www.ekobal-roznov.cz

UPS Technology, spol. s r. o. poskytuje nejen okamžitou prodejní podporu, ale také komplexní program servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy. Tento program zahrnuje odstraňování závad, pravidelnou servisní údržbu, telefonní pohotovostní službu „Hotline“, dálkový monitoring, revize elektrického zařízení a další služby. Zákazníci si mohou vybrat ze standardních servisních programů nebo si vytvořit individuální program dle svých potřeb. Tato servisní podpora přináší spolehlivý a ekonomický provoz zálohovacích systémů a zvyšuje efektivitu činností zákazníků. Kromě toho UPS Technology, spol. s r. o. poskytuje servis i pro záložní systémy dodané jinými prodejci, zejména tam, kde uživatelé využívají jejich služeb.

Více informací na www.ups.cz 

 

„Když jsme v červnu 2022 převzali Tany, tradičního českého výrobce tavených sýrů z Nýrska, firma procházela obdobím stagnace, přestože měla nevyužitý potenciál. V náročném období, které bylo zkomplikováno i globálními politickými a energetickými výzvami, jsme implementovali radikální manažerské a operativní změny. Razantními kroky, od přehodnocení dodavatelských smluv po vytvoření nového marketingového oddělení, jsme dokázali změnit zápornou bilanci firmy  a dosáhnout měsíc co měsíc pozitivního finančního výsledku. Díky tomu se nám podařilo zvýšit roční tržby, což nám umožní investovat do zvýšení výrobní kapacity o 25 %. Mimo to, plánujeme stavební úpravy v expedičním portu a vytvoření efektivní marketingové strategie. Tyto kroky nejen posílí naši pozici na trhu, ale také umožní další obchodní rozvoj, jelikož jsme již téměř dosáhli limitu naší výrobní kapacity."

Jan Holčík, jednatel
Více informací na www.tany.cz 

„Od roku 2005 se CM Trade Via etablovala jako dynamická společnost specializující se na potřeby alergiků a astmatiků. S našimi značkami ProAlergiky.cz a PreAlergikov.sk jsme se stali lokálními leadery a naše dvojitá distribuční strategie od maloobchodu k velkoobchodu nám umožňuje efektivně obsloužit širokou škálu zákazníků. Vstup investora ADAX Fondu firemního nástupnictví v červnu 2022 nám umožnil rozšíření týmu odborníků i zrychlení a automatizaci. Prošli jsme významnými změnami, včetně certifikací, rebrandingu a rozšíření na nové trhy. V roce 2023 jsme dosáhli značného růstu, s plánovaným nárůstem maloobchodních tržeb o 13 %. Naším dalším krokem je fúze se společností Boneco CR a rozšíření na slovenský a maďarský trh. Naše vizionářské plány směřují k tomu, aby CM Trade Via zůstala na čele trhu a nadále nabízela inovativní řešení pro alergiky a astmatiky.“

Zuzana Blažek, jednatelka
Více informací na www.cm-trade.cz 

„Společnost Ekobal je na trhu již více než 30 let a od samotného počátku se jako jediná ryze česká společnost zabývá výrobou papírových kelímků. Protože jde o tradiční rodinnou firmu, její hodnoty a vize vychází z prostředí, ve kterém žije. Tak jako se lidé na Valašsku po generace snaží žít v souladu s přírodou a přirozeně ji chránit, tak i Ekobal přejímá tyto hodnoty. Už od založení je naším cílem snížit závislost na plastových obalech a postupně je nahradit plně přírodní alternativou. Ekobal získává vstupem ADAX Fondu firemního nástupnictví silného českého partnera s globálním přesahem a podporu pro další růst a rozvoj v oblasti obchodu i technologie.“

Ondřej Vlach, jednatel
Více informací na www.ekobal-roznov.cz

UPS Technology, spol. s r. o. poskytuje nejen okamžitou prodejní podporu, ale také komplexní program servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy. Tento program zahrnuje odstraňování závad, pravidelnou servisní údržbu, telefonní pohotovostní službu „Hotline“, dálkový monitoring, revize elektrického zařízení a další služby. Zákazníci si mohou vybrat ze standardních servisních programů nebo si vytvořit individuální program dle svých potřeb. Tato servisní podpora přináší spolehlivý a ekonomický provoz zálohovacích systémů a zvyšuje efektivitu činností zákazníků. Kromě toho UPS Technology, spol. s r. o. poskytuje servis i pro záložní systémy dodané jinými prodejci, zejména tam, kde uživatelé využívají jejich služeb.

Více informací na www.ups.cz 

Aktuality

12 % p. a.

Očekávaný  výnos

5 a více let

Trvání

125 000 EUR nebo 1 000 000 Kč

Minimální investice

0–5 %

Vstupní poplatek

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s., podfond 1
Fond obhospodařuje CODYA investiční společnost a.s.

Kontakt

Fakturační údaje:

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. 
Sídlo: Na Florenci 23, Praha 1
IČO: 10735551

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
8529, dne 7. dubna 2021